Protecciò de dades de caràcter personal

Responsable

ALÒS IDEES, S.L.L.
Passatge Vilaret, 11-15, Local 9 08013 Barcelona
Correu de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: hola@protofile3d.com

Finalitats tractament dades.

Únicament utilitzarem les dades per:
  • Resoldre consultes plantejades al web.
  • Enviament d’un butlletí informatiu.

Legitimació i terminis de conservació.

La base per al tractament de les dades és el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Cessió de dades

No es cediran dades a tercers.

No es cediran dades a tercers.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça hola@protofile3d.com, adjuntant una còpia del DNI del/la titular de les dades. Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.

+34 932 700 131
hola@protofile3D.com

ptge vilaret 11-15
08013 barcelona
TIC Cámaras · Cambra de Comerç de Barcelona · Protofile3D
Alos Idees S.L.L. ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto de sistema de prototipado rápido 3D. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2020. Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona.