Protecciò de dades de caràcter personal

Responsable

ALÒS IDEES, S.L.L.
Passatge Vilaret, 11-15, Local 9 08013 Barcelona
Correu de contacte amb el Delegat de Protecció de Dades: hola@protofile3d.com

Finalitats tractament dades.

Únicament utilitzarem les dades per:
  • Resoldre consultes plantejades al web.
  • Enviament d’un butlletí informatiu.

Legitimació i terminis de conservació.

La base per al tractament de les dades és el consentiment a través de l’acceptació d’aquestes condicions. Les dades es conservaran mentre no es sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas en compliment dels terminis legals de prescripció que li resultin d’aplicació.

Cessió de dades

No es cediran dades a tercers.

No es cediran dades a tercers.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat i la limitació o oposició, dirigint-se per escrit a l’adreça hola@protofile3d.com, adjuntant una còpia del DNI del/la titular de les dades. Els interessats tenen dret a reclamar a www.agpd.es en cas que no es respectin aquests drets.

+34 932 700 131
hola@protofile3D.com

ptge vilaret 11-15
08013 barcelona