Avís Legal

El lloc web www.protofile3d.com és propietat de ALÒS IDEES, S.L.L. Les dades d’identificació del titular del lloc web són les següents:

ALÒS IDEES, S.L.L.
Passatge Vilaret 11-15,
Local 9
08013 – Barcelona
Telèfon: +34 93 270 01 31
hola@protofile3d.com

Acceptació

L’accés a aquest web implica l’acceptació d’aquest avís legal per part dels usuaris.

Ús del lloc web

L’usuari es compromet a utilitzar el web i els seus continguts de conformitat amb el que estableix la normativa aplicable i aquest avís legal. L’usuari també es compromet a no utilitzar el web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut del present avís legal o que puguin danyar o inutilitzar el web o els seus serveis o impedir-ne un a normal utilització per altres usuaris.

Propietat Industrial i Intel·lectual

El propietari del lloc web és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial d’aquest lloc web i de tots els elements que l’integren (inclosos, a títol no limitatiu, els textos, fotografies, etc.). L’ús del web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el web i els continguts. L’usuari reconeix que la reproducció, còpia, distribució, comercialització, transformació, reutilització, comunicació pública i en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts del lloc web, sense autorització expressa i per escrit del titular del lloc web, constitueix una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Responsabilitat

L’usuari és l’únic responsable de l’ús que pugui fer de qualsevol informació continguda al web. El titular del lloc web no es responsabilitza dels danys o perjudicis que es puguin derivar de l’accés o ús de la informació continguda al web, incloent els produïts en els sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus o atacs informàtics. Tampoc no serà responsable dels danys que puguin patir els usuaris per un ús inadequat del web, ni de les caigudes, interrupcions, absència o defecte en les comunicacions i/o Internet. El titular del web queda facultat per suspendre temporalment, i sense previ avís, l’accessibilitat al web, per a realitzar tasques de manteniment, actualització o millora del web.

Protecció de dades

Per accedir a la Política de Privacitat del titular del lloc web, accediu a aquest enllaç.

Jurisdicció

En el supòsit que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de l’Avís Legal, els Jutjats i Tribunals que, si s’escau, coneixeran l’assumpte seran els que prevegi la normativa legal aplicable.

+34 932 700 131
hola@protofile3D.com

ptge vilaret 11-15
08013 barcelona
TIC Cámaras · Cambra de Comerç de Barcelona · Protofile3D
Alos Idees S.L.L. ha sido beneficiario del Fondo Europeo de Desarrollo Regional cuyo objetivo es mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones y el acceso a las mismas y gracias a la implantación del proyecto de sistema de prototipado rápido 3D. Esta acción ha tenido lugar en el periodo de TICCámaras 2020. Para ello ha contado con el apoyo del programa TICCámaras de la Cámara de Barcelona.